World Bank, Svetová banka,World Bank, Svetová banka

World Bank

Svetová banka

Svetová banka je inštitúcia zabezpečujúca technickú a finančnú pomoc rozvíjajúcim sa krajinám. Bola založená 45 krajinami na medzinárodnej konferencii konanej v júli 1944 v Bretton-Woods (USA). Oficálne začala s činnosťou 27. decembra 1975. Jej cieľom je znížiť chudobu a zlepšiť životné štandardy na celom svete. Svetová banka podmienuje členstvo účastou v Medzinárodnom menovom fonde.

 

Svetová banka je tvorená dvoma inštitúciami - Medzinárodnou asociáciou pre rozvoj a Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj. Postupne s ďalšími aktivitami sa Svetová banka rozšírila o ďalšie tri inštitúcie. Je špecializovanou inštitúciou Organizácie spojených národov OSN. Sídlo skupiny je vo Washingtone (USA).

 

V rámci svojho rastu Svetová banka vytvorila nové inštitúcie, ktoré sa špecializujú na rôzne činnosti. Spoločne sa nazývajú Skupina svetovej banky a patrí do nej:


- Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj / IRBD /

- Medzinárodná asociácia pre rozvoj / IDA /

- Medzinárodná financná korporácia / IFC /

- Multilaterálna agentúra pre investičné záruky / MIGA /

- Medzinárodné centrum pre riešenie investicných sporov / ICSID /

World Bank      World Bank