World Bank, Svetová banka,World Bank, Svetová banka

Pôžičky

World Bank

Prostredníctvom IBRD a IDA, Svetová banka ponúka 2 základné druhy pôžičiek a úverov: investičné pôžičky a pôžička pre rovojovú politiku. Investičné pôžičky sú poskytované krajinám výmenou za potraviny, prácu a služby, ktoré majú podporiť hospodárske a sociálne rozvojové projekty spadajúce do širokého okruhu hospodárskeho a sociálneho sektora. pôžičky pre rozvojovú politiku /predtým známe ako “adjustment loans”/ poskytujú rýchlo-vyplatiteľné financovanie na podporu štátnej politiky a inštitucionálnych reforiem. Pôžičky IDA sú bezúročné.


Každý návrh projektu zo strany klientov je ohodnotený za účelom zistenia, či daný projekt je ekonomicky, finančne, sociálne a environmentálne uskutočniteľný. Počas rokovaní o pôžičke, sa Banka a klient dohodnú na rozvojových cieľoch, výsledkoch, ukazovateľoch výkonu a plánoch na realizáciu, ako aj rozpis vyplácania pôžičky. Kým Svetová banka dohliada na realizáciu každej pôžičky a hodnotí jej výsledky, klient postupne realizuje projekt alebo program podľa dohodnutých termínov. Takmer 30 % zamestnancov pôsobí v pobočkách rozmiestnených v 100 krajinách po celom svete, ¾ poskytnutých pôžičiek spravujú riaditelia pre určitú krajinu, ktorí sú situovaní mimo sídla Svetovej banky vo Washinghtine.


Dlhodobé pôžičky (úvery) IDA sú bezúročné, ale prirátava sa k nim malý servisný poplatok (service charge) vo výške 0,75 % výšky vyplateného fondu. Poplatok za viazanosť (commitment fee) sa pohybuje od 0 po 0,5 % z nečerpaného zostatku úveru, na finančný rok 2006 boli stanovené vo výške 0,30 %. Ďalšie informácie sa dajú získať na stránke World Bank Treasury. Treasury je v IBRD centrom pre vypožičiavanie a požičiavanie fondov.

cheap makeup wholesale cheap nba jerseys online cheap brand name makeup cheap oakley sunglasses sale uk cheap nfl jerseys online cheap brand makeup cheap nba jerseys online cheap brand name makeup cheap nba jerseys australia replica sunglasses outlet uk pandora ring sale uk basketball jerseys australia cheap nfl jerseys online cheap mac makeup fitflop singapore sale cheap pandora charms uk cheap nfl jerseys sale usa nba jerseys australia spotify to mp3 cheap ghd online cheap ghd nz ghd outlet ghd outlet italia cheap ghds cheap ghd australia ghd sale ghd baratas cheap ghd nz ghd sale nz planchas ghd baratas ghd sale ghd baratas ghd sale uk ghd cheap uk cheap ghd ghd australia ghd factory outlet ghd sale nz cheap ghd uk cheap ghd planchas ghd baratas ghd outlet ghd outlet uk cheap ghds uk ghd baratas ghd cheap sale uk cheap ghd straighteners uk planchas ghd outlet ghd nz sale cheap ghd cheap ghd ghd sale uk planchas ghd ofertas cheap ghds uk ghd sale ghd outlet ghd planchas ghd factory outlet cheap ghd hair straightener