World Bank, Svetová banka,World Bank, Svetová banka

Pôžičky

World Bank

Prostredníctvom IBRD a IDA, Svetová banka ponúka 2 základné druhy pôžičiek a úverov: investičné pôžičky a pôžička pre rovojovú politiku. Investičné pôžičky sú poskytované krajinám výmenou za potraviny, prácu a služby, ktoré majú podporiť hospodárske a sociálne rozvojové projekty spadajúce do širokého okruhu hospodárskeho a sociálneho sektora. pôžičky pre rozvojovú politiku /predtým známe ako “adjustment loans”/ poskytujú rýchlo-vyplatiteľné financovanie na podporu štátnej politiky a inštitucionálnych reforiem. Pôžičky IDA sú bezúročné.


Každý návrh projektu zo strany klientov je ohodnotený za účelom zistenia, či daný projekt je ekonomicky, finančne, sociálne a environmentálne uskutočniteľný. Počas rokovaní o pôžičke, sa Banka a klient dohodnú na rozvojových cieľoch, výsledkoch, ukazovateľoch výkonu a plánoch na realizáciu, ako aj rozpis vyplácania pôžičky. Kým Svetová banka dohliada na realizáciu každej pôžičky a hodnotí jej výsledky, klient postupne realizuje projekt alebo program podľa dohodnutých termínov. Takmer 30 % zamestnancov pôsobí v pobočkách rozmiestnených v 100 krajinách po celom svete, ¾ poskytnutých pôžičiek spravujú riaditelia pre určitú krajinu, ktorí sú situovaní mimo sídla Svetovej banky vo Washinghtine.


Dlhodobé pôžičky (úvery) IDA sú bezúročné, ale prirátava sa k nim malý servisný poplatok (service charge) vo výške 0,75 % výšky vyplateného fondu. Poplatok za viazanosť (commitment fee) sa pohybuje od 0 po 0,5 % z nečerpaného zostatku úveru, na finančný rok 2006 boli stanovené vo výške 0,30 %. Ďalšie informácie sa dajú získať na stránke World Bank Treasury. Treasury je v IBRD centrom pre vypožičiavanie a požičiavanie fondov.

nfl jerseys wholesale usa www.docustomskin.com wholesale mac makeup cheap nba jerseys free shipping cheap ghd online ghd outlet uk cheap ghd nz ghd cheap australia cheap ghd straighteners uk ghd factory outlet uk nba jerseys sale australia ghd planchas ofertas ghd outlet uk cheap ghd nz cheap ghd flat iron cheapest ghd ghd baratas outlet cheap ghd online ghd outlet uk plancha ghd online ghd outlet nz cheap ghd nz ghd outlet uk cheap ghds uk ghd outlet cheap ghd outlet uk ghd outlet cheap ghds uk ghd factory outlet ghd australia cheap ghd sale ghd sale for nz cheap ghd flat iron ghd outlet uk cheap ghd hair straighteners ghd factory outlet ghd outlet cheap ghds uk plancha ghd online planchas ghd baratas cheap ghd online ghd sale uk cheap ghd ghd baratas ghd sale ghd sale cheap ghd cheap ghd straighteners ghd factory outlet ghd sale cheap ghd ghd straighteners sale ghd factory outlet cheap ghd straighteners comprar planchas ghd cheap ghds uk cheap ghd flat iron cheap ghd sale nz cheap ghd cheap ghd straighteners cheap ghd hair straighteners uk ghd australia venta planchas ghd cheap ghd uk ghd outlet ghd outlet spain cheap longchamp bags sale uk cheap brand name makeup