World bank, banky vo svete,World bank, banky vo svete

Granty

World Bank

Granty sú narhnuté na podporu rozvojových projektov prostredníctvom inovácií a spolupráce medzi organizáciami a miestnymi spoločníkmi, ktorí participujú na projekte. V posledných rokoch granty IDA, ktoré sú financované buď priamo alebo riadené cez partnerstvá, boli použité na:


- Znížiť dlhové zaťaženie veľmi zadĺžených chudobných krajín.
- Zlepšiť sanitáciu a vodné zásoby
- Podporiť vakcinačné a imunizačné programy na zníženie výskytu nákazlivých chorôb ako malária
- Bojovať proti pandémii HIV/AIDS
- Podporiť organizácie pre občiansku spoločnosť
- Vytvoriť iniciatívy na zníženie emisií skleníkových plynov